Vietnamese English
Giờ làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7 (Từ 8h đến 19h)
Góp ý Dịch vụ 093388 9477

2 bước Quản lý màu sắc Đúng chuẩn để in ra đẹp hơn

Bạn chỉ cần chuẩn bị 2 bước Quản lý  màu sắc file đồng nhất với chuẩn Color Management System :

Bước 1 -Setup hệ màu đồng nhất trên Máy ảnh Camera 

Bước 2 -Setup hệ màu Working (colour) space trong Photoshop Working (colour) space của bạn đúng chuẩn
thì dù bạn có gởi in bất kỳ  nhà in lớn trên thế giới cũng sẽ đạt được 95% chất lượng ta mong muốn

...............................................
Bước 1 - Setup hệ màu đồng nhất trên Máy ảnh
Trong máy ảnh set Color space: sRGBBước 2 -Setup hệmàu Working (colour) space trong Photoshop 
Trong Photoshop thiết lập như hình vẽ Go to Color Settings (Edit > Color Settings)
Bước 1: Working Spaces, select sRGB IEC61966-2.1 for the RGB profile.
Bước 2: Colour Management Policies, select "Convert to Working RGB".
Bước 3: Conversion Options… Intent, select "Perceptual"
Bước 4: Check both Black Point Compensation and Use Dither.
Bước 5: Advanced Controls check Blend RGB Colours Using Gamma = 1.0

Cách thiết lập Working (colour) space mục đích cho photographer Quản lý màu sắc chuẩn xác hơn.
@adminColorbook

Tags: cach_quan_ly_in_ra_dep_hon