Địa chỉ email *
Số điện thoại liên hệ*
Ngày giao hàng*
Ghi chú
(Ví dụ: Tên Studio... gởi 30 tờ + 1 file bìa. Giao hàng địa chỉ: 678 Lê Hồng Phong, ĐT: 0933889477)
Bạn có thể nén file dạng .rar nếu số lượng file nhiều
Dung lượng upload tối đa 2GB