Ưu đãi Bộ sưu tập CAO CẤP SIÊU SẮC NÉT_BÌA VẢI BỐ ÉP VÀNG

Từ 08/06/2018 đến 30/06/2018

Khách hàng mua Bộ sưu tập CAO CẤP SIÊU SẮC NÉT_BÌA VẢI BỐ ÉP VÀNG gồm:

1. Album Cao Cấp SSN _30x30_30 trang + Bìa Vải Bố Ép Vàng.

2. Hộp Vải Bố Ép Vàng 30x30.

3. Sổ kí tên Bìa Vải Bố Ép Vàng 20x30_10trang.

Được giảm 200.000 vnd 

Nguyên bộ album 2.730.000 giảm còn 2.530.000đ

Lưu ý:

1.Giá trọn bộ nêu trên chỉ áp dụng cho đúng Bộ sản phẩm trong thông báo.

2.Chỉ áp dụng đối với CAO CẤP SIÊU SẮC NÉT_BÌA VẢI BỐ ÉP VÀNG có giá tiền bằng hoặc lớn hơn giá tiền Album trong Bộ sưu tập. Số trang nhiều hơn/size lớn hơn giá nguyên bộ sẽ tăng lên + tiền được khuyến mãi không thay đổi. Khách hàng trả thêm phần chênh lệch.

3.Chủng loại & số lượng hàng hóa theo đúng Bộ sưu tập, không thay đổi

Bản quyền Hình ảnh @Olwen.studio39

Tags: hd_photobook, sieu_sac_net_album, vai_bo